Ons bedrijf in het nieuws: “Aan dierenwelzijn hangt prijskaartje”

Op 1 maart 2024 bracht Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) een bezoek aan ons bedrijf. Hij bracht dit bezoek in verband met de wijziging van de Wet Dieren. Dit wetsvoorstel werd een aantal weken na het bezoek van Thom van Campen in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Met het Krullvarken-concept streven wij voor een diervriendelijke veehouderij. Binnen het concept werken we continu aan ontwikkeling van het concept met verbeteringen voor mens, dier en milieu. Onze inzet voor een diervriendelijke veehouderij wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het kader van project brongerichte verduurzaaming.

Een verslag van zijn bezoek aan ons bedrijf is op 20 maart 2024 gepubliceerd in de Volkskrant. Het artikel leest u onderstaand: